DZERZHINSKIY [excerpt from POST-MOSCOW, 2020]

© Teo Konukhov, Fyodor Konukhov, 2019–2022